KijkEnKook stopt zijn activiteiten ...
Wij zijn aan onze pensioengerechtigde leeftijd gekomen en houden het voor bekeken.
Natuurlijk willen we ook bij deze iedereen van Harte danken voor het over al die jaren aan Kijk en Kook geschonken vertrouwen.
Het is, ook voor ons, mooi geweest ... We gaan nu van de rust en stilte wat genieten, maar houden al het lekkers kort bij de hand.
En diegenen die ons nog eens willen zien of horen; die weten ons wel te vinden toch!